Kosmosofieboeken

Niets is zoals het lijkt, en toch is alles zoals het is.

 
Kosmosofieboeken
De Kosmosofieboeken van Hansananda worden sinds 2007 uitgegeven door Uitgeverij Aqua-Librium.
Paul, een uitgever die de boeken niet wenste uit te geven, kreeg onbedoeld maar Goddelijk gewenst een hoofdrol in deze boekenreeks. Zo staat hij symbool voor de gewone mens, die Goddelijke inspiratie en wijsheid kan afwijzen vanuit het menselijk denken, dat door de meeste mensen centraal gesteld wordt.
Bewustere mensen leren het denken te doorzien, en leren meer waarde te hechten aan Goddelijk begrip dan aan het onbegrip van de mensen.

Goddelijk begrip gaat verder dan menselijk begrip.

In de Kosmosofieboeken wordt steeds weer verwezen naar het Goddelijk begrip, om daarmee begrip en acceptatie te leren opbrengen voor menselijk (on)begrip, en het aardse leven te doorzien.

Ieder mens groeit in bewustzijn, bewust of onbewust. 

Mensen die zichzelf en hun medemensen bewust wensen te onderzoeken, en hun mens-zijn wensen te reflecteren aan  hogere zienswijzen, kunnen hun groeiproces versnellen en vergemakkelijken. 
Ieder mens groeit uiteindelijk naar innerlijke vrede. De Kosmosofieboeken zijn een prachtig hulpmiddel om de innerlijke vrede nu al bewust te gaan verwezenlijken. 
 


Beschikbare boeken

Kosmosofie
deel 4

Hansananda
Spiritueel genezen vanuit Goddelijk Perspectief

Kosmosofie
deel 5

Hansananda
Aum, het Christus-bewustzijn bezien door het oog van de naald

Kosmosofie 
deel 6

Hansananda
De werking van het Licht, de Weg en de Waarheid bezien vanuit het levend Christusbewustzijn

Kosmosofie
deel 7

Hansananda
Het ABC der Hogere Inwijdingen

Kosmosofie
deel 0 * 8

Hansananda
De dwaas licht toe

Kosmosofie
deel 0 * M * 8

Hansananda
De dwaas licht toe
(vervolg op deel 0 * 8)

Van bewust Christen zijn naar Christus bewust zijn

Asmi Chela
Ook geschikt als voorbereiding op de Kosmosofieboeken van Hansananda

Voorbij de horizon

Asmi Chela
Ook geschikt als voorbereiding op de Kosmosofieboeken van Hansananda

Aapjes in je hoofd

Asmi Chela
Een boekje voor hooggevoelige kinderen en andere oude zielen

Wordt verwacht