Kosmosofieboeken

Deel 4 / Deel 5    Deel 6 / Deel 7    Deel 0*8 / Deel 0*M*8   
Boeken van Asmi Chela    Kinderboeken

Kosmosofie deel 4
Spiritueel Genezen vanuit Goddelijk Perspectief

Hansananda


Tekst achterflap:

Het is heel moeilijk om iets te begrijpen, zolang je dat niet wenst. Als een mens iets niet kan begrijpen, ligt dat dan ook vaak aan desinteresse. 

De schrijver van deze zich evoluerende visie had interesse voor alle vormen van wijsheid die er bestaan. Hij bestudeerde de natuurwetenschappen, natuurgeneeswijze en vele mystieke stromingen om uiteindelijk zelf een nieuwe mystieke stroming te mogen initiëren: Kosmosofie. 

De waarachtig geïnteresseerde lezer, met een veelal ruime algemene ontwikkeling, zal veel oude wijsheid erkennen in de aangeboden boekenreeks. 

Een waarachtig geïnteresseerd mens zal allicht begrijpen dat je het aangebodene niet zonder meer kunt veroordelen tot onzinnig, zonder ook maar een woord gelezen te willen hebben. 

Toch is dit de anekdote van deze tijd. 

Het gebeurt nog steeds dat schriftgeleerden geen interesse hebben voor wijsheid uit het Al. Het Al speelt zijn troeven uit en daagt de arrogante mensheid, die zich baseert op betweterig zijn, uit om de serie met een open hart te lezen.Uw hart sluiten voor de waarheid is als een deur vergrendelen voor uw beste vrienden. 

Het gebeurt nog steeds. 

Uw naasten zijn onderdeel van de wereld en behoren niet afgetroefd te worden vanuit arrogantie. 

Ziehier: ons tegenwoord, het levend woord van God.

Uitgeverij: Aqua Librium
781 pagina's


Wie de delen 4 en 5 van de Kosmosofiereeks gelezen heeft, is ook welkom op de (Nederlandstalige) Satsangs in het Sathotel in het Schwarzwald.
Voor meer interesse, zie
www.sathotel.de

Kosmosofie deel 5
Aum, het Christusbewustzijn bezien door het oog van de naald

Hansananda

Tekst achterflap:
Om het Christusbewustzijn waarlijk te kunnen begrijpen, behoort men innerlijk het meesterschap te bezitten en de moeite te willen nemen om het leven vanuit het zuivere zijn te willen zien. Het oogpunt Gods heeft al millennia de menselijke interesse en als iemand door het oog van de naald kan kijken, dat wil zeggen zo goed als oordeelloos kan waarnemen, dan wordt deze mens door de gewone medemens meestens niet begrepen. 

De schrijver van dit boek leerde met ons, de zuivere licht-wereld, communiceren en leerde begrijpen wat het ware Boeddhaschap is. Hij leerde HET-zijn realiseren en is een moderne Boeddha. 

Of men de Boeddha serieus neemt, of de Christus begrijpt, doet voor hem niet meer ter zake, sinds hij ons kent die het al begrijpen en vanuit Al-wijsheid laten zijn. 

Wilt u weten wat loslaten is op een niveau van de Christus waardig, lees dan dit boek. Heeft vasthouden aan oude tradities en gewoontepatronen meer uw interesse, laat HET dan links liggen. 

Ware wijsheid gaat velen te ver en weet dat dit mag. 

De lichtwereld reikt u de hand, zodra uw interesse oplossing zoekt in de universele wijsheid, die wij Kosmosofie doopten. 

Wij hopen dat u HET kunt begrijpen, om het menselijk te houden. Wij weten dat ook u tot onze wijsheid komt, om het vanuit onze visie te belichten. 

Wie Kosmosofie bestudeert, nadert HET-zijn.
 HET is wetend van ons weten.
 Zo is HET. 

Uitgeverij: Aqua Librium
943 pagina's

Wie de delen 4 en 5 van de Kosmosofiereeks gelezen heeft, is ook welkom op de (Nederlandstalige) Satsangs in het Sathotel in het Schwarzwald.
Voor meer interesse, zie
www.sathotel.de