Kosmosofische Consulten

Wie een ander overwint, heeft ego. Wie zichzelf overwint, heeft zelfkennis.  (Hansananda)

Het is slechts het denken, dat denkt dat iets onmogelijk is.
Het denken is niet alles. Gedachten zijn tijdelijk en daarom illusionair.
Denken en voelen zijn instrumenten van de ziel om wijzer te worden, 
zodra men de mogelijkheden daarvan gaat zien. Zo nadert men het einddoel bewuster.


Het is prettig om regelmatig te praten over en inzichten te krijgen in je eigen groei in bewustzijn. Het is fijn hierover vragen te stellen en tegelijkertijd energetisch doorgestroomd te worden.

Het is in orde om voorbij goed en fout te kijken.
We mogen ons gerust voorbij deze dualiteit ontwikkelen.
 

 
Stoeiprocessen met ons lager zelf doen ons dikwijls twijfelen. Om bewust te groeien, moeten we dikwijls even snoeien in het ego. We kunnen makkelijker snoeien wanneer we samen kijken naar de plekken waar dat nodig is.

Het snoeien in het lager zelf helpt je om meer en meer naar de kern te gaan, de kern van je zijn. Daar waar je in verbinding bent met je hoger zelf. Zo wordt het je steeds helderder wie je werkelijk bent.

Ieder consult/inzichtelijk gesprek is, geïnspireerd vanuit de Lichtwereld, aangepast aan jouw staat van zijn.
Deze vinden plaats via Skype of eventueel via Whatsapp videobellen.

Meer informatie en afspraken bij Cor:
Tel. +49 (0)173 23 28 579