God keek naar de schepping en zag dat het goed was 

 

Geloof je het nog? 
Veel mensen geloven er helemaal niets van. Wanneer jij naar de schepping kijkt, zie je dan dat het goed is? Veel mensen vinden de wereld niet goed en geloven daarom niet meer in de schepper. Het menselijk denken leidt een eigen leven en verbindt zijn eigen conclusies aan wat het ervaart.
Men ziet, hoort en voelt ziekte, dood, verdriet, pijn, boosheid en machteloosheid. Men ziet vrijheidsbeperkende maatregelen. Men ziet nieuwe wetten van kracht worden zonder eigen inspraak. Men kijkt en luistert naar wat verteld wordt in de media. De maatschappij wordt compleet gehersenspoeld met angst, zodat wij, brave burgers, doen wat er van ons verlangd wordt. Maar verlangd door wie? 


God keek naar de schepping en zag dat het goed was. 

Er zijn mensen die niet gehersenspoeld willen worden. Zij zetten een tegenoffensief in, en ontkennen alles wat via “officiële” kanalen gecommuniceerd wordt. Zij geloven in complottheorieën en onderbouwen dit met informatie die wel weer via “officiële” kanalen gecommuniceerd wordt. De “officiële” kanalen spreken elkaar regelmatig tegen, dus dit is niet zo moeilijk. Wetenschappers zijn  het niet met elkaar eens. Regeringsleiders zijn het ook niet met elkaar eens. Daar maken de complotdenkers dankbaar gebruik van. 


God keek naar de schepping en zag dat het goed was. 

Ja, er zijn slapers op deze wereld. Zij die met de kudde meelopen en zich niet afvragen wat er eigenlijk precies gebeurt en waarom.
Ja, er zijn mensen die ontwaken op deze wereld. Zij die zich nu met kracht afzetten tegen de kudde, en de onderste steen boven willen halen: wat gebeurt er en waarom? 


God kijkt naar de schepping en ziet dat het goed is. 

Waarom kijkt God naar de schepping en ziet dat het goed is?
God slaapt niet. God ontwaakt niet. God is wakker. 

Ja, er zijn ook al wakkere mensen op deze wereld. Mensen die begrijpen, dat ieder proces erbij hoort. Mensen die begrijpen, dat het er niet om gaat of de slapers of de ontwakende mensen gelijk hebben. Mensen die begrijpen, dat het niet om de uiterlijke wereld gaat, maar om het bewustzijn. 

De schepping is een perfect zootje geregeld, en dient ervoor om de mensen naar een wakkere staat van zijn te brengen. 


Voordat je wakker bent, moet je ontwaken. Voordat je ontwaakt, moet je slapen. 
Niet alle mensen zitten in hetzelfde stadium. De wakkere mens begrijpt, dat slapende mensen hun slaap nodig hebben om de ziel tijd te gunnen om te dromen, zonder dat de dromen waarheid hoeven te zijn. De ontwakende mens herinnert zich zijn dromen en wil actie ondernemen om ze waar te maken. Hij heeft genoeg geslapen, heeft een enorme energie en wil niets liever dan de slapende mensen ook laten ontwaken.
De wakkere mens begrijpt, dat je niet al je dromen hoeft waar te maken om vrij te zijn. De wakkere mens begrijpt vanuit zijn bewustzijn, dat het blijven hangen in dromen de groei naar een hoger bewustzijn kan belemmeren. 


God kijkt naar de schepping en ziet dat het goed is. 

Er zijn precies genoeg wakkere mensen, er zijn precies genoeg ontwakende mensen, er zijn precies genoeg slapers. Alles op zijn tijd. Alles op Zijn tijd. 
Het bewustzijn in de wereld groeit en daar is niets fouts aan. De wereld wordt af en toe flink door elkaar geschud om het proces van slapen naar ontwaken naar wakker zijn in beweging te houden. Hoe de wereld geschud wordt, maakt daarbij niet uit. Door natuurrampen, oorlogen of virussen. De wereld wordt geschud en het is altijd God die schudt. De mensen reageren op het schudden en dat is in orde, want zo blijft de evolutie bestaan. 

Tijdens zo’n enorme schudpartij verruilen veel zielen het aardse leven voor een nieuwe staat van zijn. Het hoort erbij. Sommige slapers die overgaan, ontwaken hierdoor. Sommige ontwakende mensen worden hierdoor wakker. Zij zullen samen over een tijdje een nieuwe wereldbevolking vormen, met weer een iets hoger bewustzijn.
Sommige wakkere mensen zijn wakker genoeg om niet meer te incarneren. Sommigen gaan toch nog eens terug, met een speciale opdracht om de nieuwe generatie verder te helpen groeien in bewustzijn. 


God kijkt naar de schepping en ziet dat het goed is. Maar je mag ook Allah zeggen of iets anders. De bron van het collectieve bewustzijn oordeelt niet. 


Asmi Chela

TERUG     VERDER