Weten

 
Als mensen wetend waren, dachten ze niet het te weten. Dan wisten ze het gewoon.
Als mensen denken het te weten, dan weten ze het niet. Als mensen weten dat ze het niet weten, weten ze het ook niet maar dan weten ze wel dat ze het niet weten. Mensen die denken het te weten, weten het niet, maar weten ook niet dat ze het niet weten, want ze denken dat ze het wel weten.
Het denken maakt het verschil.

Als je denkt het te weten, kan het gebeuren dat je erachter komt dat het anders is. Door te denken kun je je dus vergissen. De mens die denkt dat hij het weet, denkt ook dat hij zich niet kan vergissen. De mens die het echt weet, zal zich niet vergissen, want hij denkt niet dat hij het weet. Wie wetend is vergist zich niet.
Het denken maakt het verschil.

De mens die weet dat hij denkt, en zich dus kan vergissen, hecht al minder waarde aan zijn denken en begint dus door te krijgen dat hij het niet weet.
Enkel het denken kan het denken oplossen in het weten dat je het niet weet.
Enkel het weten kan het denken overstijgen.

Weten is onlosmakelijk verbonden met de universele waarheid. Denken is onlosmakelijk verbonden met het menselijke zijn. De mensen denken, ze denken het te weten en iedereen denkt iets anders. De denkende mens hecht vaak veel waarde aan een andere denkende mens, en de universele waarheid laat zich niet horen. Welke mens die denkt dat hij het weet staat open voor het ware weten?

Er is veel gaande in de wereld. Alle berichtgevingen hebben één ding gemeen: ze komen voort uit de denkende mens, en geen van alle berichtgevingen is de universele waarheid. Het Goddelijke zwijgt in alle talen, omdat geen denkende mens wil luisteren. Men hecht meer waarde aan het oordeel van medemensen die net zo denken als hij zelf, dan aan die ene zuivere universele waarheid.

Die ene zuivere universele waarheid oordeelt over geen enkele denkende mens, maar kijkt beschouwend en begrijpt waarom de mensen denken zoals ze denken.  Alle gedachten, hoe dualistisch ook, horen erbij en dienen de evolutie. Al denkende lost de mens zijn denken op in meer en meer begrip dat het denken geen universele waarheid is.
Iedere denkende mens begrijpt ooit dat hij het niet weet.
En iedereen die het niet weet, zal ooit wetend worden.
Of het nu gaat over politiek, discriminatie, oorlog of wat dan ook: geen enkele gedachte is de universele waarheid. De waarheid is dat het is zoals het is.
Het is zoals het is.
Dat weet ik zeker.

Asmi Chela

TERUG    VERDER