Wat is Kosmosofie?

Je kunt beter je best doen om dingen te begrijpen,
dan je best doen om dingen niet te begrijpen.

Kosmosofie betekent zoveel als: de universele leer van het universum. 
Het Al is liefde en wijsheid samen! 
Het Al is universeel, het Al is het Licht en de Waarheid, en is daarom zonder oordeel. Het Al heeft geen voorkeur voor religieuze of niet-religieuze mensen. 
Het Al heeft geen ego, geen persoonlijkheid. 
Het Al is alles en niets. 
Dat is alles. 

Deze visie wordt op grotere schaal verspreid via de Kosmosofieboeken, workshops, Satsangs en de ABC-Lichtinstrumenten, zodat veel mensen het begrip ontwikkelen hoe ze zichzelf kunnen bevrijden van hun eigen vooroordelen. Men kijkt met zijn eigen ogen, men hoort met zijn eigen oren, men interpreteert de wereld van meningen met zijn eigen bewustzijn. De wereld is dus zo mooi of zo ziek als je eigen oordeel. 

Als je zelfreflectie in je dagelijks leven gebruikt, 
wordt het makkelijker om jezelf en andere mensen te begrijpen en te accepteren. 
Als je probeert te begrijpen hoe het universum naar ons kijkt, dan kun je begrijpen dat de ontwikkeling van liefde-wijsheid niet alleen voor  andere mensen geldt, 
maar ook voor onszelf. 

We zijn allemaal mensen op weg naar dezelfde bestemming, bewust of onbewust. 
Zo bezien hebben we dus allemaal hetzelfde karma: bewustzijn en begrip ontwikkelen, 
zodat onze zielen worden gezuiverd en één worden met de Lichtwereld; 
daar waar Ware vrijheid, Ware vrede en het Ware mededogen heerst.