ABC-hanger groot/ ABC-Anhänger groß/ ABC-pendant large

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Atman Buddhi Concentration
NL: Voor bewustzijnsverruiming en spirituele groei
DE: Für Bewusstseinserweiterung und spirituelles Wachstum
EN: For consciousness expansion and spiritual growth 

NL:  ABC-hangers zijn bedoeld voor iedereen die zich met het Al wil verbinden. Door de aanhanger wordt men beschermd en gestimuleerd om zijn eigen innerlijke wijsheid te vergroten. Zo ontstaat meer innerlijke rust en vrede.

DE:  ABC-Anhänger sind für alle bestimmt, die sich mit dem All verbinden wollen. Durch den ABC-Anhänger wird man geschützt und stimuliert, die eigene innere Weisheit zu steigern. So entsteht mehr innere Ruhe und Gelassenheit. 


EN: ABC pendants are intended for anyone who wants to connect with the All. Through the pendant, one is protected and encouraged to increase one's own inner wisdom. This creates more inner peace and tranquillity.

 

Onderhoud / Pflege / Care

Created with Sketch.

NL:  Atman Buddhi Concentration producten hoeven niet energetisch gereinigd of opgeladen te worden. Vieze vlekken kunnen met water gereinigd worden. Vermijd daarbij grote temperatuurverschillen.

Contact met andere harde voorwerpen kan krassen veroorzaken. 

DE: Pflege: Die Produkte von Atman Buddhi Concentration müssen nicht energetisch gereinigt oder aufgeladen werden. Verschmutzte Flecken können mit Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie dabei große Temperaturunterschiede.
Der Kontakt mit anderen harten Gegenständen kann zu Kratzern führen. 

EN: Care: Atman Buddhi Concentration products do not need to be energetically cleaned or recharged. Dirty stains can be cleaned with water. When doing so, avoid large temperature differences.
Contact with other hard objects may cause scratches. 

Productinformatie / Produktinformationen /
Product information

Created with Sketch.

NL:  De producten zijn gemaakt van geënergetiseerd kristalglas. Glas is krasgevoelig en breekbaar. Beschadigingen beïnvloeden de werking niet.

De hangers hebben een verzilverd oogje.
Het doosje dient als verpakkingsmateriaal en is van reclamaties uitgesloten.

DE: Die Produkte sind aus energetisiertem Kristallglas hergestellt. Das Glas ist kratzempfindlich und zerbrechlich. Eine Beschädigung beeinträchtigt die Funktion nicht.
Die Anhänger haben eine versilberte Öse.
Der Karton dient als Verpackungsmaterial und ist von Reklamationen ausgeschlossen.

EN: The products are made of energised crystal glass. Glass is scratch-sensitive and fragile. Damage does not affect the function.
The pendants have a silver-plated eyelet.
The box serves as packaging material and is excluded from claims.