ABC Krachtsteen/ Kraftstein/Power stone

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Atman Buddhi Concentration
NL: Voor bewustzijnsverruiming en spirituele groei
DE: Für Bewusstseinserweiterung und spirituelles Wachstum
EN: For consciousness expansion and spiritual growth 

NL: Toepassingen: snel loslaten van overtollige energieëen, aarding, voor energetische behandeling, chakra-behandeling

DE: Anwendungen: schnelle Befreiung von überschüssigen Energien, Erdung, für energetische Behandlungen, Chakra-Behandlung

EN: Applications: quick release of excess energies, grounding, for energetic therapy, chakra healingAttentie: / Achtung: / Attention:

Created with Sketch.

NL: daar de krachtstenen zeer krachtig werken, worden lagere emoties vaak zo snel losgelaten, dat anderen daar last van kunnen hebben. Wanneer iemand erg gestrest is, wordt aanbevolen de krachtstenen eerst enkele minuten buiten vast te houden.

DE: Da die Kraftsteine sehr kraftvoll wirken, werden niedere Emotionen oft so schnell freigesetzt, dass andere davon betroffen sein können. Wenn jemand sehr gestresst ist, ist es sinnvoll, die Kraftsteine zuerst für ein paar Minuten im Freien zu halten.

EN: as the power stones work very powerfully, lower emotions are often released so quickly that others may be bothered. When someone is very stressed, it is recommended to first hold the power stones outside for a few minutes.

Onderhoud / Pflege / Care

Created with Sketch.

NL:  Atman Buddhi Concentration producten hoeven niet energetisch gereinigd of opgeladen te worden. Vieze vlekken kunnen met water gereinigd worden. Vermijd daarbij grote temperatuurverschillen.
Contact met andere harde voorwerpen kan krassen veroorzaken. 

DE: Pflege: Die Produkte von Atman Buddhi Concentration müssen nicht energetisch gereinigt oder aufgeladen werden. Verschmutzte Flecken können mit Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie dabei große Temperaturunterschiede.
Der Kontakt mit anderen harten Gegenständen kann zu Kratzern führen. 

EN: Care: Atman Buddhi Concentration products do not need to be energetically cleaned or recharged. Dirty stains can be cleaned with water. When doing so, avoid large temperature differences.
Contact with other hard objects may cause scratches. Productinformatie / Produktinformationen /
Product information

Created with Sketch.

NL:  De producten zijn gemaakt van geënergetiseerd kristalglas. Glas is krasgevoelig en breekbaar. Beschadigingen beïnvloeden de werking niet.

Alle bollen worden inclusief een glazen standaard geleverd.
Het doosje dient als verpakkingsmateriaal en is van reclamaties uitgesloten.

DE: Die Produkte sind aus energetisiertem Kristallglas hergestellt. Das Glas ist kratzempfindlich und zerbrechlich. Eine Beschädigung beeinträchtigt die Funktion nicht.
Alle Kugeln werden mit einem Glasständer geliefert.
Der Karton dient als Verpackungsmaterial und ist von Reklamationen ausgeschlossen.

EN: The products are made of energised crystal glass. Glass is scratch-sensitive and fragile. Damage does not affect the function.
All spheres come with a glass stand.
The box serves as packaging material and is excluded from claims.